Login to your Account

Do not have an account yet? Create one

I lost my password. Please email it to me

Looking for something specific?

Blog

Mami и Momoka

Лимитирана Серия кукли с камъни Svarovski.

Всяка една кукла от тази лимитирана серия притежава индивидуален номер и е в специална опаковка, към която има колекционерска карта удостоверяваща индивидуалният номер и описание на характера на куклата.

Тези кукли са изработени от смола с ръчно рисувани елементи и са покрити с множество камъни Svarovski.

Само 5000 бр. в цял свят !!!

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed